Onze eerste ‘Hoe doen zij het?’ webinar!

Drie zorgaanbieders en hun leden C.O.O. aan het woord over hun eigen participatiecultuur.

In onze eerste webinar “Participatie: Hoe doen zij het?” hoor je drie voorzieningen spreken over hun participatiecultuur:

    1. Ten eerste horen we Mekanders, die zullen spreken over hun ervaring met het inbedden van een efficiënte C.O.O.-structuur aan de hand van een sterke (vrijwilligers-)(ver)binding.
    2. Vervolgens horen we De Maanwandelaars uit over hun participatietechnieken naast en buiten het Collectief Overlegorgaan. Welke out of the box technieken gebruiken zij om iedereens stem te horen?
    3. En ten laatste laten we Zonnehoeve aan het woord. Zij zullen praten over hoe ze mensen met een beperking motiveren, ondersteunen en stimuleren om zélf aan medezeggenschap te doen.  

Bekijk hieronder de visie van Gezin en Handicap en een preview van de webinar! 
Bekijk de volledige webinar via deze link!

Een interview met Brigitte Wille, voorzitster C.O.O. van Zonnehoeve | Living+

‘Participatie die iedereen kan beleven.’

 

Brigitte Wille, moeder van een dochter met het syndroom van Down en voorzitster C.O.O. (Collectief Overleg Orgaan), vertelt hoe zij in Zonnehoeve|Living+ niet alleen een participatiecultuur, maar ook de participatievaardigheden van de bewoners heeft zien groeien.

Zonnehoeve|Living+ telt zo’n 187 bewoners met zowel fysieke, als mentale beperkingen. Van zware beperkingen tot lichte.

Brigitte ontdekte hier voor het eerst dat met de steun van een toegankelijke en gemotiveerde directie bewoners konden participeren, ongeacht hun beperking. 

“Het moest zo zijn van de directie. De gebruikersraad (oud: C.O.O.) moest (mede)bestaan uit bewoners. Dat was een grote stap en dat hadden wij als ouders nog niet gezien.”, vertelt Brigitte. “In het begin waren het vier ouders en vier bewoners die in het C.O.O. zetelden. Voor ieder huis had iemand zich kandidaat gesteld en in de huizen waar geen ouders waren, werd er gekozen voor een medebewoner.

“Naast het C.O.O. zet men in elke groep bewonersvergaderingen op. Op Zonnehoeve|Living+ noemt men dit het cliëntenoverleg.  Zij komen om de maand of om de twee weken samen. We vragen de bewoners die zetelen in het C.O.O. agendapunten voor te stellen. Hun inspiratie komt natuurlijk vaak vanuit hun eigen bewonersvergaderingen.”

Op Zonnehoeve|Living+ werkt men met andere woorden via participatie op verschillende niveaus: lokaal en centraal. 

“In het begin volgden er vooral agendapunten zoals: een deur die piept, gordijnen die een lelijke kleur hebben, etc. en na verloop van tijd volgden ook onderwerpen die een diepgaandere impact hadden op het leven van de bewoner. Bijvoorbeeld het rookgedrag op het domein of de chocomelk kwestie (Meer lezen? Check onze nieuwsbrief!).

Hoe ging dat dan in zijn werk?

“Het zoeken naar kandidaten was niet altijd even simpel. We kwamen samen tot het idee om iedereen verkiezingsaffiches te laten maken. Wie ben jij? Waarom stel je je kandidaat en wat kun je meebrengen naar het C.O.O.? Dit gaf de bewoners meteen het gevoel dat hun stem van belang is.”

“Marietje is een van de bewoners die graag in het C.O.O. wilde zetelen, maar nood had aan wat extra steun en zelfvertrouwen. Daarom proberen we haar, net zoals een aantal andere bewoners, met extra vragen en tijd te ondersteunen, zodat ze haar mening echt kan overbrengen. Tijdens de vergaderingen is er ook telkens een begeleider aanwezig die de bewoners zo nodig bijstaat. We streven ernaar om voor bewoners die het nodig vinden, een persoonlijke coach erbij te hebben.  Dit wordt een belangrijk aandachtspunt bij de volgende verkiezingen.”

“We bespreken alle onderwerpen in het C.O.O en vaak neemt de directie nog het voortouw om de informatie te verduidelijken en/of vereenvoudigen waar nodig. Wanneer de communicatie stroef loopt, werken we met foto’s, tekeningen en pictogrammen. Soms bleek het frustrerend voor de minder mondige bewoners om met mondigere bewoners aan tafel te zitten. Ze hadden namelijk niet altijd de ruimte om hun stem te laten horen. Daarom splitsen we de groepen soms op, maar in beide groepen worden de wettelijk verplichte onderwerpen besproken.”

Na onze vergaderingen koppelen de bewoners terug naar hun cliëntenoverleg (waarbij de bewoners in hun eigen huis of groep overleg plegen).  Ook hier is het belangrijk dat er een persoon naast hen kan staan. Soms kunnen ze het zelf vertellen. Soms hebben ze nog steun nodig. In ’t begin schreef de begeleider-participatiecoach het verslag trouwens zelf, maar ook dit leerden een aantal bewoners… en onze ogen vielen open wanneer we deze verslagen voor het eerst zagen.”

In het begin vonden we het moeilijk. Was er wel degelijk iets gebeurd met deze informatie. Is het uitgelegd? Hebben ze het begrepen? Hebben ze er een mening over? Maar na verloop van tijd zagen we echter dat de bewoners vaker terugkomen met vragen en opmerkingen. Dan weet je dat ze er mee aan de slag zijn gegaan!”

Brigitte vertelt dat ze tevreden is over de participatiecultuur in Zonnehoeve|Living+. “Wij hebben ook nog veel werkpunten. Ik ga zeker niet verkondigen dat het hemel op aarde is bij ons. We proberen. Soms lukt dat. Soms niet. Het is een proces, maar we houden het doel voor ogen: Participatie die iedereen kan beleven.” 

Wat wens jij Zonnehoeve|Living+  nog toe?

“In de toekomst dromen we ervan dat bewoners steun kunnen vinden bij een onafhankelijke participatiecoach voor de bewoners die het nodig hebben en ervoor kiezen. Iemand die hen persoonlijk kent of leert kennen en hen stimuleert en ondersteunt bij het ontwikkelen van hun vaardigheden (de verkiezingsaffiches, de sprong naar het C.O.O., het vergaderen en het
terugkoppelen naar het cliëntenoverleg).

Het doel is dat de bewoners niet moeten terugvallen op hun begeleiding, maar het zelf leren doen via een coach.”

Participatie @ Zonnehoeve|Living+  in’t kort?

  • Participatie op verschillende niveaus in de voorziening is een meerwaarde!
  • Veel hangt af van de toegankelijkheid en de houding van de directie!
  • Begeleiders die participatie ondersteunen zijn goud waard!
  • We streven naar (onafhankelijke) participatiecoaches die de participatievaardigheden van onze bewoners aansterken!